Bilen är ett fantastiskt färdmedel eftersom man får se så mycket längsmed vägen. Hur långt det är till Paris beror ju såklart på var i Sverige man bor. Därför tar vi Jönköping som utgångspunkt för vår resa. Det ligger mitt i Götaland och man kan ganska enkelt relatera till avståndet. Mellan Stockholm och Jönköping är […]